نرم افزار مدیریت پیک موتوری رابین

نرم افزار مدیریت آژانس و پیک موتوری رابین ، با توجه به نیاز روز بازار و با توجه به افزایش کیفیت و خدمات دارندگان آزانس های حمل و نقل نسبت به مشتریان خود ، که حاصل فعالیت یک گروه نرم افزاری و طراحان گرافیکی بوده ، اقدام به طراحی و پیاده سازی این نرم افزار کرده است .

از ویژگی های کلی این نرم افزار میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

دنباله مطلب

 

کامنت‌ها بسته هستند.